Zarządzania kryzysowe

Pomimo tego, że wizerunek może być kreowany i modyfikowany zgodnie z wolą firmy czy też danej osoby, zdarzają się momenty, które gwałtownie mogą go zmienić. Zaliczają się do nich sytuacje kryzysowe. Powstają one w wyniku różnego typu awarii technicznych, naturalnych katastrof, zakłóceń porządku czy też działań terrorystycznych. W przypadku firm, często zdarzają się różnego rodzaju nadużycia finansowe, ubytki w produktach czy też zawyżenia cen. W takich wypadkach, konieczne jest wyjaśnienie motywów tego typu działań. Przechodzimy więc do zarządzania kryzysowego.

Konkretne działania muszą zostać poprzedzone ustaleniem odpowiedniego planu, zaś skoncentrować należy się na strategicznych kwestiach. Fazy zarządzania kryzysowego składają się z 4 etapów. Wychodzi się z założenia, że kryzysom najlepiej jest zapobiegać, dlatego też okresowo powinno sporządzać się analizy zagrożeń. W drugiej fazie konieczne jest opracowanie planu działania w momencie powstania zagrożenia. Etap reagowania pojawia się dopiero, gdy zagrożenie już wystąpi, w jego ramach następuje zminimalizowanie szkód i zapobieganie kolejnym. Ostatnia faza, czyli odbudowa, trwa tak długo, aż powróci się do stanu sprzed kryzysu. Pomimo tego, że w wyniku różnego typu zagrożeń, firma i jej wizerunek mogą znacznie ucierpieć, to jest to również szansa na poprawienie swojej pozycji na rynku w momencie ich zwalczenia.