Typ wizerunku i wybór grupy docelowej

Każde działanie, które wykonuje firma, jest adresowane do konkretnych osób. Produkty i usługi mają swoich szczególnych adresatów. Nazywa się ich grupą docelową, tudzież targetem. Oczywiste jest, że nie da się dotrzeć do każdego. Warto jednak skupić się na konkretnych grupach, które najlepiej współgrają z wizerunkiem, jaki chce promować firma. Należy zachować spójność z przyjętą strategią i filozofią. Jeśli nasz target stanowi kilka odmiennych grup, należy do każdej z nich przygotować osobny przekaz.

Kluczem jest dokładne poznanie wybranej grupy docelowej. Określić należy jej cechy demograficzne i psychofizyczne. Tego typu informacje można uzyskać np. poprzez obserwację potencjalnych klientów, badania ilościowe czy jakościowe. Konieczne jest dostosowanie samego produktu, kanału reklamowego, komunikacji, kanałów dystrybucji oraz obsługi klienta do wybranego targetu. Informacje trzeba nieustannie aktualizować. Ludzie się zmieniają, a firmy za tymi zmianami muszą nadążyć.