Category Archives: Techniki

Zarządzania kryzysowe

Pomimo tego, że wizerunek może być kreowany i modyfikowany zgodnie z wolą firmy czy też danej osoby, zdarzają się momenty, które gwałtownie mogą go zmienić. Zaliczają się do nich sytuacje

Dobre logo podstawą sukcesu

Jednym z podstawowych elementów systemu identyfikacji wizualnej jest logo. Przedstawienie marki w postaci graficznej ułatwia zapamiętanie całej firmy. Dobre logo to

Odpowiednia obsługa klienta

Nic tak nie zepsuje wizerunku naszej firmy jak zła obsługa. Narażamy się w tym momencie na utratę nie tylko jednego klienta, ale kilku. Przyjmuje się, że jedna osoba przekaże informacje

Ornaty i inne szaty liturgiczne jak stuły, kapy i welony Naklejki z QR kodem https://booklet.pl/produkty-i-rozwiazania/23-naklejki-z-qr-kodem Drukarnia Booklet