Rodzaje wizerunku

Wizerunek jest pojęciem na tyle złożonym, że możemy wyróżnić kilka jego rodzajów. Wizerunek zwykły to wyobrażenie na temat firmy, które funkcjonuje w środowisku zewnętrznym. Mówiąc o środowisku zewnętrznym, chodzi o tak zwane otoczenie całej instytucji, czyli o obecnych i potencjalnych klientów. Ich opinie zależne są od tego, w jaki sposób firma buduje swój wizerunek, czy jest przyjaźnie nastawiona, czy dba o relacje z klientem i jak prezentuje się od strony wizualnej.

Kolejnym rodzajem wizerunku jest wizerunek lustrzany. W tym przypadku, chodzi o wyobrażenie, jakie posiada instytucja sama o sobie. Opinia najczęściej dotyczy zarządu, jednakże pracownicy również mogą ją wyrażać. Jakiekolwiek rozbieżności w tym zakresie mogą być ciekawą informacją, którą należy poddać analizie. Wizerunek pożądany to obraz tego, jak pragniemy, aby nasza firma wyglądała. Zazwyczaj jest wyznaczany poprzez długofalowy cel. Należy pamiętać, aby był on na tyle realny, że jego osiągnięcie stanie się możliwe po pewnym czasie. Wymienić można również wizerunek optymalny. Stanowi on zbiór celów, na których najbardziej nam zależy. Ma więc stanowić pewnego rodzaju motywację dla rozwoju firmy.