Dobre logo podstawą sukcesu

Jednym z podstawowych elementów systemu identyfikacji wizualnej jest logo. Przedstawienie marki w postaci graficznej ułatwia zapamiętanie całej firmy. Dobre logo to takie, które budzi pozytywne skojarzenia i rzuca się w oczy. Podczas tworzenia logo, bardzo ważna jest kolorystyka, kształt i rozmiar liter, a także ich rozmieszczenie. Podobny do loga jest logotyp. Oprócz symbolu i nazwy firmy, został on wzbogacony o odpowiedni, charakterystyczny dla firmy, krój pisma.

http://www.contactcenter.pl/pl/uslugi/obsluga-klientow/infolinia-i-serwisy-informacyjne/82 Scrapbook - tutaj

http://hunters.pl/oferta/mosina.html

Logo może mieć kilka odmian. Wyróżniamy loga tematyczne, graficzne i abstrakcyjne. Pierwsze z nich odzwierciedlają branżę, którą reprezentuje dana firma. Loga graficzne związane są ze światem natury. Symbole zazwyczaj prezentują konkretne osoby, zwierzęta czy różnego typu rzeczy. Jest to ciekawa alternatywa. Należy jednak pamiętać, aby przekaz był na tyle przejrzysty, że jego odbiór będzie możliwy dla każdego. Logo abstrakcyjne w zasadzie nie mówi nam nic o firmie, jej działalności, ani produktach. To pewnego rodzaju kompozycja, stworzona z odpowiednio ułożonych figur geometrycznych. Może ona jednak stanowić element mocno wyróżniający daną organizację na tle innych.